Όροι και Προϋποθέσεις

Αντιλαμβάνομαι ότι η συμμετοχή σε έντονη σωματική δραστηριότητα εμπεριέχει κινδύνους, όπως μυοσκελετικούς τραυματισμούς, που μπορούν να οδηγήσουν σε προσωρινά ή και μόνιμα προβλήματα υγείας, αλλά και ότι επίσης σε απομακρυσμένες περιπτώσεις η έντονη σωματική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει και σε παράλυση ή ακόμα και θάνατο.

Αναλαμβάνω την ευθύνη για τους πιθανούς κινδύνους και συμμετέχω με δική μου ευθύνη. Επίσης, δηλώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή.